TarmkræftscreeningIT-fejl i tarmkræftscreeningsprogrammet


Afdeling for Folkeundersøgelser har konstateret en IT-fejl i tarmkræftscreeningsprogrammet, så nogle borgere har modtaget alt for mange svar på undersøgelsen i e-Boks og på SMS.

Afdeling for Folkeundersøgelser beklager, at denne fejl har kunnet forekomme. Fejlen er nu ophørt, og der er ikke flere borgere som vil blive berørt af fejlen.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Afdeling for Folkeundersøgelser på tlf: 78 42 01 70.

Venlig hilsen
Dorte Qvesel, Overlæge

Opdateret den 17. maj 2016 kl. 13.15.

Til- og framelding

      

 
      

Kontakt


Afdeling for Folkeundersøgelser
Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ 
Tlf.: 78 42 01 70 mellem kl. 9-12
Mail: folkeundersoegelser@rm.dk


Sikker e-mail
Hvis du oplyser dit CPR-nummer i en mail, 
anbefaler vi, at du bruger sikker e-mail.


E-Boks
Afdeling for Folkeundersøgelser sender alle mailbesvarelser via e-Boks.