TarmkræftscreeningMistanke om fejl ved undersøgelser for brystkræft

I nyhederne kan du flere steder læse og høre om, at der er mistanke om fejl i forbindelse med undersøgelser for brystkræft på Regionhospitalet Viborg. Det drejer sig om undersøgelser udført af en enkelt læge.

Denne læge har ikke været involveret i gennemgang af de billeder, der tages ved screening for brystkræft i regionens screeningsenheder.

Du kan læse mere om sagen og om hvilke kvinder, der vil få tilbudt en ny undersøgelse, på www.rm.dk/brystinfo.

30. juni 2017

Til- og framelding

 

 
 

Kontakt


Afdeling for Folkeundersøgelser
Regionshospitalet Randers
Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ 
Tlf.: 78 42 01 70 mellem kl. 9-12
Mail: folkeundersoegelser@rm.dk


Sikker e-mail
Hvis du oplyser dit CPR-nummer i en mail, 
anbefaler vi, at du bruger sikker e-mail.


E-Boks
Afdeling for Folkeundersøgelser sender alle mailbesvarelser via e-Boks.

Afføringsprøver til screening for tarmkræft kan lægges i de røde postkasser

Borgere, der har fået tilsendt en invitation til at deltage i det nationale screeningsprogram for tarmkræft, kan fortsat lægge svarkuvert med afføringsprøven i en rød postkasse.

Det er også muligt at indlevere svarkuverten på et posthus eller postindleveringssted.

Svarkuverten er frankeret. Så portoen er betalt uanset om svarkuverten lægges i en rød postkasse eller indleveres på et posthus eller postindleveringssted.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Afdeling for Folkeundersøgelser på tlf. 78 42 01 70 (hverdage mellem kl. 9.00-12.00).

Afdeling for Folkeundersøgelser - 5. juli 2016