Ifølge Sundhedsloven skal alle kvinder mellem 50 og 69 år tilbydes en undersøgelse for brystkræft hvert andet år. Det kaldes en folkeundersøgelse eller screening for brystkræft. Man screener kvinder i alderen 50 - 69 år, fordi halvdelen af alle de kvinder, der får brystkræft, findes i denne aldersgruppe. Selve undersøgelsen er en røntgenundersøgelse af brystet, kaldet mammografi.

Du skal kontakte os, hvis:

  • du har fået foretaget en mammografi indenfor det sidste år 
  • du går til kontrol for brystkræft 
  • du er kørestolsbruger, er bevægelseshæmmet eller har andre særlige behov 
  • du har spørgsmål til brystkræftscreeningen. Læs eventuelt først spørgsmål og svar
  • du vil ændre screeningssted.

 

Mistanke om fejl ved undersøgelser for brystkræft

I nyhederne kan du flere steder læse og høre om, at der er mistanke om fejl i forbindelse med undersøgelser for brystkræft på Regionhospitalet Viborg. Det drejer sig om undersøgelser udført af en enkelt læge.

Denne læge har ikke været involveret i gennemgang af de billeder, der tages ved screening for brystkræft i regionens screeningsenheder.

Du kan læse mere om sagen og om hvilke kvinder, der vil få tilbudt en ny undersøgelse, på www.rm.dk/brystinfo.

30. juni 2017

Selvbetjening

e-Boks

Når du skal til screening for brystkræft, vil du modtage invitationen og svaret på undersøgelsen i din e-Boks.

Hvis du ikke har e-Boks, vil du få tilsendt post om screening for brystkræft som almindeligt brev.