Brystkræft er en alvorlig sygdom, og der kan være risiko for, at kræften spreder sig fra brystet til andre organer. Jo tidligere brystkræft opdages, desto større er muligheden for at kræften ikke har spredt sig, og dermed kan helbredes.
 
Formålet med screening for brystkræft er derfor, ved hjælp af tidlig opsporing, at nedsætte dødeligheden af brystkræft. Ved screening opdages de fleste kræftknuder også så tidligt, at kvinderne oftere kan få en brystbevarende operation.

Screening nedsætter dødeligheden

I en opgørelse over brystkræftdødelighed, efter indførelsen af mammografiscreening i København, blev der efter 10 års screening påvist et fald i dødeligheden på 37% blandt de kvinder, der tog imod screeningstilbuddet.

Der er både fordele og ulemper ved screening for brystkræft, og det er kun dig selv, der kan vurdere, om tilbuddet er noget for dig.

Mistanke om fejl ved undersøgelser for brystkræft

I nyhederne kan du flere steder læse og høre om, at der er mistanke om fejl i forbindelse med undersøgelser for brystkræft på Regionhospitalet Viborg. Det drejer sig om undersøgelser udført af en enkelt læge.

Denne læge har ikke været involveret i gennemgang af de billeder, der tages ved screening for brystkræft i regionens screeningsenheder.

Du kan læse mere om sagen og om hvilke kvinder, der vil få tilbudt en ny undersøgelse, på www.rm.dk/brystinfo.

30. juni 2017

Selvbetjening

Fakta

I følge Sundhedsloven (kap. 18, § 85) skal kvinder mellem 50 og 69 år tilbydes en undersøgelse for brystkræft hvert andet år. Det kaldes en screening eller folkeundersøgelse for brystkræft.