Kontoradresse
Afdeling for Folkeundersøgelser
Østervangsvej 68, 2. sal
8930 Randers NØ 

Postadresse
Afdeling for Folkeundersøgelser
Skovlyvej 15
8930 Randers NØ 

Tlf.:  78 42 01 70 mellem kl. 09.00-12.00
Fax: 78 42 43 45 

Du kan også maile til folkeundersoegelser@rm.dk.
 
Sikker e-mail
Henvender du dig på mail, skal du oplyse dit CPR.nr. Derfor anbefaler vi, at du anvender sikker e-mail.
 
 

Mistanke om fejl ved undersøgelser for brystkræft

I nyhederne kan du flere steder læse og høre om, at der er mistanke om fejl i forbindelse med undersøgelser for brystkræft på Regionhospitalet Viborg. Det drejer sig om undersøgelser udført af en enkelt læge.

Denne læge har ikke været involveret i gennemgang af de billeder, der tages ved screening for brystkræft i regionens screeningsenheder.

Du kan læse mere om sagen og om hvilke kvinder, der vil få tilbudt en ny undersøgelse, på www.rm.dk/brystinfo.

30. juni 2017

Selvbetjening

Fakta

Afdeling for Folkeundersøgelser løser administrative opgaver i forbindelse med kræftscreeningen i Region Midtjylland. Herudover arbejder afdelingen med kvalitetsopfølgning og forskning på området for folkeundersøgelser.