Mistanke om fejl ved undersøgelser for brystkræft

I nyhederne kan du flere steder læse og høre om, at der er mistanke om fejl i forbindelse med undersøgelser for brystkræft på Regionhospitalet Viborg. Det drejer sig om undersøgelser udført af en enkelt læge.

Denne læge har ikke været involveret i gennemgang af de billeder, der tages ved screening for brystkræft i regionens screeningsenheder.

Du kan læse mere om sagen og om hvilke kvinder, der vil få tilbudt en ny undersøgelse, på www.rm.dk/brystinfo.

30. juni 2017

Selvbetjening

Andre spørgsmål?

Har du andre spørgsmål, kan du altid kontakte din praktiserende læge. Du kan også kontakte Afdeling for Folkeundersøgelser på mail eller telefon 7842 0170 alle hverdage kl. 9.00-12.00.