Indenfor 10 hverdage efter, at du har fået foretaget undersøgelsen, modtager du svar. Svaret sendes som Digital Post. Hvis du ikke kan modtage Digital Post, sendes brevet via almindelig post.

Svaret på undersøgelsen sendes til din praktiserende læge. Ønsker du ikke, at svaret bliver sendt til din læge, skal du oplyse det til screeningspersonalet, når du møder op i screeningsenheden.
Du vil modtage et af følgende svar:

Normalt prøvesvar

Der er ikke fundet tegn på ændringer i brystvævet, og prøven er normal. Du vil automatisk blive inviteret til screening for brystkræft igen om ca. 2 år, med mindre du i mellemtiden er fyldt 70 år.
Vær opmærksom på, at hvis du har pacemaker eller brystimplantater, kan svaret være behæftet med usikkerhed.

Unormalt prøvesvar

Der er fundet tegn på ændringer i brystvævet, og du indkaldes derfor til en supplerende undersøgelse – en klinisk mammografi.
I brevet er der allerede reserveret en tid til undersøgelsen indenfor de næste 14 dage.

Læs mere om indkaldelse til klinisk mammografi

Uegnet prøvesvar

Det har ikke været muligt at bedømme eventuelle ændringer af brystvævet, på de røntgenbilleder du har fået lavet. Du indkaldes derfor til at få foretaget nye røntgenbilleder. I brevet er der allerede afsat en tid til en ny undersøgelse.

Revideret 10-10-2018