Afdeling for Folkeundersøgelser har fem fokuspunkter for fastholdelse og videreudvikling af forskning i afdelingen   

1. Et positivt og udbytterigt dagligt forskningsmiljø

Afdeling for Folkeundersøgelser arbejder på at sikre et udviklende og inspirerende forsknings- og læringsmiljø for ph.d.- studerende og yngre forskere. Det realiseres ved at stille de bedste arbejdsfaciliteter til rådighed og sikre optimal mulighed for videnskabelig sparring, fx ved vejledermøder, forskningsfaglige møder, afholdelse af journal clubs og ved at erfarne forskere har daglig gang på afdelingen.

2. Samarbejde med andre forskningsinstitutioner

Det vægtes, at afdelingens forskningsprojekter ofte er samarbejdsprojekter med veletablerede og forskningstunge enheder – både lokale, nationale og internationale. Denne type samarbejdsrelationer med til at sikre, at der sker forskning af høj kvalitet med udgangspunkt i screeningsprogrammerne til gavn for borgere, patienter og sundhedsvæsen

3. Tværfagligt samarbejde 

Afdeling for Folkeundersøgelser benytter sig af flere videnskabelige metoder, ofte i et samspil mellem sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og humanistiske tilgange. Formålet er at undersøge emnefeltet fra nye vinkler og optimere praksis i screeningsprogrammerne. Forskere med forskellige uddannelsesmæssige baggrunde er ansat i afdelingen, og der indgås forskningssamarbejder med eksterne afdelinger og enkeltpersoner, ligeledes med stærke forskningsmæssige kompetencer

4. Sammenhæng mellem forskningsprojekter og daglig drift

Der skal i en væsentlig del af afdelingens projekter være en tæt relation mellem drift og forskning. Projekter kan fx tage afsæt i spørgsmål, der rejses i forbindelse med afdelingens daglige drift, i observationer om utilsigtede hændelser i programmerne eller i resultater fra kvalitetsdatabaser. Det er yderligere et fokusområde, at positive forskningsresultater udgået fra afdelingen anvendes umiddelbart til implementering i regionens screeningsprogrammer sideløbende med at den opnåede viden gøres tilgængelig i internationale videnskabelige tidsskrifter.

5. Synlighed

Afdeling for Folkeundersøgelser prioriterer synlighed om forskningsaktiviteter højt. Foruden publikation af resultater i internationale videnskabelige tidsskrifter betyder det fx også åbenhed om igangværende projekter på afdelingens hjemmeside, i borgerrettede medier, ved pressekontakt og ved en generel åbenhed om afdelingens forskningsprojekter.  Pressekontakt sker i samarbejde med kommunikationsafdelingen på Regionshospitalet Randers.

Revideret 24-01-2019