- for at mindske risikoen for livmoderhalskræft? 
 
Rygning
Man ved, at rygere har cirka dobbelt så stor risiko for at udvikle celleforandringer som ikke-rygere.
 
Deltagelse i screeningsprogrammet
Undersøgelser viser, at to tredjedele af dem, der får livmoderhalskræft, ikke er blevet screenet regelmæssigt. Kvinder, der møder op til screening, mindsker deres risiko for at få livmoderhalskræft med mindst 80-90 procent.