Praktiserende læge skal aftale med kvinden, hvordan kvinden får svar på screeningsundersøgelsen. Ud over at lægen får svar på screeningsundersøgelsen modtager kvinden som udgangspunkt selv et svar på undersøgelsen fra Afdeling for Folkeundersøgelser.

Normalt prøvesvar

I hovedparten af alle tilfælde vil prøvesvaret være normalt. Dvs. at patologisk afdeling ikke har fundet celleforandringer eller Humant Papilloma Virus (HPV).

Uegnet prøvesvar

I få tilfælde vil prøvesvaret være uegnet. Dvs. at prøven ikke kan undersøges. Det kan skyldes, at der ikke er nok celler i prøven. Ved et uegnet prøvesvar anbefales kvinder at få taget prøven om.

Unormalt prøvesvar

I få tilfælde vil prøvesvaret være unormalt. Dvs. at patologisk afdeling har fundet celleforandringer eller HPV. Ved et unormalt prøvesvar anbefales kvinder opfølgning.

Læs mere om opfølgning efter unormal screeningsundersøgelse. 

Revideret 28-01-2019