Du skal aftale med din læge, hvordan du får svar på celleprøven. Den læge der har taget prøven vil altid modtage svar på undersøgelsen. Hvis prøven er taget i almen praksis vil du også modtage et svar på celleprøven med et brev.

I 95 procent af tilfældene vil svaret være normalt. I resten af tilfældene vil prøven enten være uegnet (dvs. at prøven ikke kan bruges og skal tages om), eller der vil være fundet celleforandringer eller HPV (Humant Papilloma Virus).

Viser prøven celleforandringer, vil du typisk bive anbefalet en kontrolundersøgelse om tre, seks eller tolv måneder. Det afhænger af svaret på celleprøven om kontrolundersøgelsen kan fratages af din praktiserende læge eller gynækolog. Du skal selv aftale tidspunkt for en kontrolundersøgelse med din læge.