Din praktiserende læge modtager resultatet af undersøgelsen fra den patologiske afdeling, som har undersøgt celleprøven. Du skal derfor aftale med din læge, hvordan du får svar på prøven.
 
I 95 procent af tilfældene vil svaret være, at alt er normalt. I resten af tilfældene vil prøven enten være uegnet, eller der vil være celleforandringer. En uegnet celleprøve betyder, at prøven ikke kan bruges og skal tages om.
 
Viser prøven celleforandringer, vil du som regel blive henvist til en gynækolog med henblik på en grundigere undersøgelse. Hvis den grundigere undersøgelse viser, at der er tale om lette celleforandringer, vil gynækologen anbefale kontrol med kortere intervaller end ellers – typisk efter 6 eller 12 måneder. Hvis det viser sig at dreje sig om svære celleforandringer, vil gynækologen oftest anbefale, at du får lavet et keglesnit, som er et mindre operativt indgreb på livmoderhalsen.