Hvis der findes forandringer på kvindens røntgenbillede, som kræver yderligere undersøgelse, vil du få tilbudt en klinisk mammografi. Det er en kombination af en lægeundersøgelse af brystet, yderligere røntgenundersøgelse af brystet og eventuelt en ultralydsskanning med eller uden en vævsprøve (biopsi).

Lægen ser på, om der er hudforandringer på brystet og mærker efter knuder. Derudover laves der i nogle tilfælde en ultralydsskanning af brysterne, og der tages eventuelt en vævsprøve (biopsi). Hele undersøgelsen tager almindeligvis mellem 20 og 60 minutter.

For hver 100 kvinder, der bliver screenet for brystkræft vil ca. 2 kvinder blive indkaldt til en klinisk mammografi.

I Region Midtjylland foretages screeningsafledt klinisk mammografi på Regionshospitalet Viborg og på Aarhus Universitetshospital.

Klinisk undersøgelse

Røntgenbilleder

Ultralydsundersøgelse

Vævsprøve (biopsi)

Svar på den kliniske mammografi

Revideret 21-03-2019