I starten af 2014 blev der indført screening for tarmkræft i Danmark. Formålet med tarmkræftscreeningen er at konstatere tarmkræft i et tidligt stadie, så man kan iværksætte tidlig behandling. Tidlig behandling kan betyde mere skånsom behandling og bedre overlevelse. Desuden vil man i nogle tilfælde konstatere forstadier til kræft, som det er muligt at følge nøje og evt. behandle, så kræften ikke udvikler sig. 
 
Undersøgelsen
I løbet af en fireårig periode (2014-2017) får alle mænd og kvinder i alderen 50-74 år mulighed for at få foretaget en screeningsundersøgelse – dvs. undersøgelse for blod i afføringen. Herefter vil tilbuddet blive givet til borgerne i målgruppen hvert andet år. Borgerne får sendt et brev med prøvesæt og information om undersøgelsen, og herefter skal borgeren selv tage prøven og sende den til laboratoriet.

Der er oprettet et sekretariat i Afdeling for Folkeundersøgelser til besvarelse af spørgsmål i forbindelse med prøvetagningen. 
 
Blod i afføringen
Blod i afføringen kan skyldes andet end kræft og i de tilfælde, hvor der er blod i afføringen, vil man derfor blive tilbudt en kikkertundersøgelse af tarmen (koloskopi) for at finde ud af, om blodet stammer fra tyk- og endetarmen.

 

Læs Sundhedsstyrelsens pjece om screening for tyk- og endetarmskræft

Kontakt

Afdeling for Folkeundersøgelser
Tlf.: 78 42 01 70
Man-fre kl. 9.00-12.00