De faglige oplysninger om kræftscreeningen i Region Midtjylland er samlet på www.folkeundersoegelser.rm.dk