I løbet af perioden 2014-2017 inviteres alle borgere i aldersgruppen 50-74 år til at deltage i screening for tarmkræft én gang. Herefter tilbydes screening for tarmkræft hvert andet år, indtil borgeren fylder 75 år.

Borgerne inviteres efter fødselsmåned, men rækkefølgen er tilfældig. Det er ikke muligt at blive inviteret før tid, da rækkefølgen for invitationerne er fast.

Borgere, der fylder 50 år i løbet 2015-2017, vil blive inviteret lige før deres 50 års fødselsdag.

Tidspunkt for modtagelse af invitation vides ikke præcist, da der løbende kan ske mindre tilpasninger af invitationshastigheden.

sundhed.dk kan der ses et omtrentligt invitationstidspunkt ved at følge nedenstående vejledning:

  • Log på sundhed.dk med nøglekort (nemID)
  • Vælg ”Mine sundhedsdata”
  • Vælg fanen ”Registreringer”
  • Vælg underfanen ”Screeninger”
  • Under "Screeninger” fremkommer ”Status for tarmkræftscreening”, - Her fremgår det forventede invitationstidspunkt

Kontakt

Afdeling for Folkeundersøgelser
Tlf.: 78 42 01 70
Man-fre kl. 9.00-12.00