Borgere i alderen 50-74 år skal tilbydes screening for tarmkræft hvert andet år. I perioden 2014-2017 modtog borgere mellem 50 og 74 år med adresse i Danmark første invitation til at deltage i screening for tarmkræft.

Fra 2018 modtager borgere mellem 50 og 74 år som udgangspunkt  en invitation til screening for tarmkræft hvert andet år.

Tidspunktet for modtagelse af invitation afhænger af, om borgeren tidligere har deltaget i screening for tarmkræft eller har indsendt afføringsprøve med spor af blod og har været til yderligere undersøgelse af tarmen.

Cirka tre måneder efter borgerne fylder 50 år, modtager de første invitation til at blive screenet for tarmkræft. Borgernes alder ved modtagelse af sidste invitation eller deltagelse i tarmkræftscreeningsprogrammet kan variere fra 71 år og optil godt 74 år afhængigt af fødselsdato. 

Sundhed.dk – forventet invitationstidspunkt

På Sundhed.dk kan borgere mellem 50 og 74 år se, hvornår de kan forvente at modtage  første/næste invitation til screening for tarmkræft. Følg nedenstående vejledning:

  • Log på sundhed.dk med nemID
  • Vælg ”Mine sundhedsdata” 
  • Vælg fanen ”Registreringer” 
  • Vælg underfanen ”Screeninger” 
  • Under "Screeninger” fremkommer ”Status for tarmkræftscreening”, - Her fremgår det forventede tidspunkt for næste invitation.

Påmindelsesbrev 

Reagerer borgeren ikke på invitationen, bliver der 45 dage efter, invitationen er afsendt, udsendt et påmindelsesbrev. Brevet sendes via digital post. 

Borgere der ikke benytter sig af den tilsendte invitation eller påmindelse, vil blive inviteret til at deltage i screening for tarmkræft igen om 2 år.

Revideret 28-03-2019