Bedre overlevelse
En væsentlig fordel ved at screene er, at man kan finde kræften så tidligt, at den ikke har spredt sig til andre organer og dermed forbedre chancen for helbredelse og overlevelse. 

Forebyggelse
Ved screening for tarmkræft er det muligt at opdage polypper i tarmen, der med tiden kan udvikle sig til kræft. Det vil sige, at forstadier kan opdages og behandles, inden de udvikler sig til kræft og giver symptomer.

Skånsom behandling
Jo tidligere tarmkræft eller forstadier til tarmkræft opdages, jo mildere og mere skånsom behandling kræver det.

Kontakt

Afdeling for Folkeundersøgelser
Tlf.: 78 42 01 70
Man-fre kl. 9.00-12.00