Invitation til at deltage i screening for tarmkræft

Region Midtjylland udsender invitation til at screening for tarmkræft. Regionens borgerne modtager invitationen som fysisk post. Med invitationen følger et prøvesæt, vejledning til at tage en afføringsprøve og Sundhedsstyrelsens information om screeningsundersøgelsen.

Screeningsundersøgelsen

Blod i afføringen, selv i meget små mængder, kan være tegn på tarmkræft. Selve screeningsundersøgelsen består derfor af en afføringsprøve, der analyses for spor af blod.

Afføringsprøven sendes i frankeret kuvert

Afføringsprøven sendes til Region Midtjyllands laboratorium i en frankeret kuvert, der følger med invitationen til at blive screenet.

Kuverten med prøven indleveres på et posthus samme dag, som prøven er opsamlet. Alternativt lægges prøven i en postkasse.

Spor af blod i afføringen

Findes spor af blod i afføringen indkaldes borgeren til en kikkertundersøgelse af tarmen (koloskopi).

Spor af blod i afføringen er ikke ensbetydende med tarmkræft, men det er vigtigt at undersøge, om blodet stammer fra tyk- og endetarmen.

Revideret 27-11-2018