Inden for 5-10 dage efter afføringsprøven er indsendt, modtager borgere svar på afføringsprøven enten som digital post eller fysisk brev.

Svar på afføringsprøven sendes til praktiserende læge. Ønsker borgeren ikke, at svaret bliver sendt til  praktiserende læge, er det muligt at registrere det på Sundhed.dk eller kontakte Afdeling for Folkeundersøgelser. Denne registrering skal ske inden afføringsprøven sendes til Region Midtjyllands laboratorium.

Afmeld svar til praktiserende på sundhed.dk her

Normal prøve

Der er ikke fundet spor af blod i afføringsprøven, og prøven er normal. Invitation til screening for tarmkræft vil blive udsendt igen efter to år, med mindre borgeren i mellemtiden er fyldt 75 år.

Unormal prøve

Der er fundet spor af blod i afføringsprøven. For at finde ud af, om blodet stammer fra tyk- eller endetarmen indkaldes borgeren til en kikkertundersøgelse af tarmen.

I svarbrevet er der reserveret en tid til kikkertundersøgelsen inden for 14 dage.

Svaret sendes som fysisk post, da der medsendes et tarmudrensningsmiddel, som skal indtages inden undersøgelsen.

Uegnet prøve

Det har af forskellige årsager ikke været muligt at analysere afføringsprøven, og borgeren opfordres til at  tage en ny prøve.

Svaret sendes som fysisk post, da der medfølger et nyt prøvesæt, vejledning og frankeret kuvert til at sende ny afføringsprøve.

Revideret 27-11-2018