Brystkræft er en alvorlig sygdom. Jo tidligere brystkræft opdages, desto bedre er mulighederne for behandling.

Sundhedsstyrelsen anbefaler screeningsprogrammet ud fra en samlet vurdering af gavnlige og skadelige virkninger, men det er vigtigt, at du træffer dit eget valg. 

 

Hvad taler for?

Hvad taler imod?

Revideret 04-02-2022