Nedenfor finder du henvisninger til centrale aktører og dokumenter med relation til brystkræftcreeningsprogrammet i Region Midtjylland.

Afdeling for Folkeundersøgelser holder aktuelt formandsskabet og sekretariatsbetjeningen for den Nationale Styregruppe for Brystkræftscreening (NSBS). 

Dansk Radiologisk Selskab, august 2018. Kliniske retningslinjer for mammografiscreening i Danmark.

Danish Breast Cancer Cooperative Group - DBCG

Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografiscreening - DKMS