Hvem bliver inviteret?

Screening for brystkræft er et nationalt, frivilligt tilbud til kvinder i aldersgruppen 50-69 år.

Kvinder i målgruppen inviteres til at deltage i tilbuddet hvert andet år. Tidspunktet for modtagelse af invitation afhænger af, hvornår kvinden sidst har modtaget invitation til eller deltaget i screening for brystkræft.

Første invitation til screening for brystkræft udsendes inden for tre måneder efter, at kvinden er fyldt 50 år. 

Sidste invitation til screening for brystkræft udsendes når kvinden er 68 eller 69 år.  

Kvinder mellem 50 og 69 år, som får diagnosticeret brystkræft, fortsætter uændret i screeningsprogrammet for brystkræft. 

Udeblivelse

Ved udeblivelse fra en tid til screening for brystkræft, sendes der dagen efter et påmindelsesbrev.

I brevet oplyses om, at kontakte Afdeling for Folkeundersøgelser ved ønske en ny tid. Kvinden oplyses også om, at såfremt hun ikke foretager sig yderligere, vil hun modtage et invitationsbrev igen om to år med mindre hun i mellemtiden er fyldt 70 år. 

Framelding

Ved ønske om framelding, kan dette ske ved at kontakte Afdeling for Folkeundersøgelser eller via webombookingen. Det er altid muligt at gentilmelde sig screeningsprogrammet for brystkræft igen ved at kontakte Afdeling for Folkeundersøgelser. 

Kontaktoplysninger webombookingen 

Kontaktoplysninger på Afdeling for Folkeundersøgelser

Kvinder mellem 70 og 79 år med tidligere brystkræftdiagnose

Kvinder med genetisk disposition for brystkræft

Kvinder henvist til mammografi uden mistanke om kræft (DBCG prioriteringsgruppe 3)

Revideret 15-11-2021