Kvinden henvises til supplerende undersøgelse, hvis der findes tegn på brystkræft ved screeningsundersøgelsen.

I Region Midtjylland foretages den supplerende undersøgelse på Regionshospitalet Viborg eller Aarhus Universitetshospital. Hele undersøgelsen tager ca. 60 minutter. Det er muligt at tage en ledsager med. 

Sådan foregår den supplerende undersøgelse

Den supplerende undersøgelse kan bestå af en kombination af følgende undersøgelser: 

  • Lægeundersøgelse af brystet
  • Røntgenundersøgelse af brystet
  • Ultralydsskanning med eller uden en vævsprøve fra brystet

Svar på den supplerende undersøgelse

Hvis den supplerende undersøgelse ikke giver yderligere mistanke om kræft, vil kvinden blive inviteret til screening for brystkræft igen efter ca. 2 år, med mindre hun i mellemtiden er fyldt 70 år.

Hvis den supplerende undersøgelse fortsat giver mistanker om kræft, vil kvinden blive indkaldt til yderligere undersøgelser.

Revideret 07-03-2022