Hvis der findes forandringer på kvindens røntgenbilleder, som kræver supplerende undersøgelse, får kvinden tilbudt en klinisk mammografi. For hver 100 kvinder, der bliver screenet for brystkræft vil ca. 2 kvinder blive indkaldt til en klinisk mammografi. 

En klinisk mammografi kan bestå af en kombination af følgende undersøgelser: lægeundersøgelse af brystet, yderligere røntgenundersøgelse af brystet, en ultralydsskanning med eller uden en vævsprøve (biopsi) fra brystet. 

Hele undersøgelsen tager almindeligvis mellem 20 og 60 minutter. Kvinden er velkommen til at tage en ledsager med. 

I Region Midtjylland foretages screeningsafledt klinisk mammografi kun på Regionshospitalet Viborg og Aarhus Universitetshospital.

Klinisk undersøgelse

Røntgenbilleder

Ultralydsundersøgelse

Vævsprøve (biopsi)

Svar på den kliniske mammografi

Revideret 25-04-2019