Indenfor 1-10 hverdage efter, at kvinden har fået foretaget en røntgenundersøgelse af brystet (mammografi), modtager hun svar. Svaret sendes som digital post eller fysisk post. 

Kvindens praktiserende læge modtager til orientering en EDIFACT-besked om resultatet af røntgenbillederne, medmindre kvinden i forbindelse med screeningsundersøgelsen har frabedt sig besked til egen læge. 

Normale røntgenbilleder

Der er ikke fundet tegn på ændringer i brystvævet, og prøven er normal. Kvinden vil automatisk blive inviteret til screening for brystkræft igen om ca. 2 år, med mindre hun i mellemtiden er fyldt 70 år.

Vær opmærksom på, at hvis kvinden har pacemaker eller brystimplantater, kan svaret være behæftet med usikkerhed.

Unormale røntgenbilleder

Der er fundet tegn på ændringer i brystvævet, og du indkaldes derfor til en supplerende undersøgelse – en klinisk mammografi. I brevet er der allerede reserveret en tid til undersøgelsen indenfor 14 dage.

Læs mere om indkaldelse til supplerende undersøgelse - klinisk mammografi.

Uegnede røntgenbilleder

I tilfælde af, at det har ikke været muligt at bedømme eventuelle ændringer af brystvævet, på de røntgenbilleder der er lavet, vil kvinden blive indkaldt til at få foretaget nye røntgenbilleder.

I brevet er der afsat en tid til en ny røntgenundersøgelse af brystet.

Revideret 26-08-2021