Indenfor 1-10 hverdage efter screeningsundersøgelsen, udsendes svaret.

Kvindens praktiserende læge modtager også en besked om resultatet af røntgenbillederne, medmindre hun i forbindelse med screeningsundersøgelsen har frabedt sig dette. 

Negativt svar

Hvis der ikke er fundet tegn på brystkræft, er svaret negativt.
Kvinden vil da blive inviteret til screening for brystkræft igen efter ca. 2 år, med mindre hun i mellemtiden er fyldt 70 år.

Vær opmærksom på, at svaret kan være behæftet med større usikkerhed ved pacemaker eller brystimplantat.

Positivt svar

Hvis der er fundet tegn på brystkræft, indkaldes kvinden til en supplerende undersøgelse – en klinisk mammografi. I svarbrevet er der allerede reserveret en tid til undersøgelsen indenfor 14 dage.

Læs mere om den supplerende undersøgelse

Uegnede røntgenbilleder

I tilfælde af, at det af tekniske grunde ikke har været muligt at bedømme eventuelle forandringer i brystvævet, inviteres kvinden til en ny screeningsundersøgelse. Den nye tid står i svarbrevet.

Revideret 01-03-2022