Undersøgelse af prøven

Når din læge har taget en celleprøve fra livmoderhalsen, sendes den til undersøgelse på en patologiafdeling.

Hvilken type af undersøgelse Patologiafdelingen benytter afhænger af, om du selv eller din læge har taget prøven.

En prøve, du selv har taget derhjemme, vil blive undersøgt for Humant Papilloma Virus (HPV).

En celleprøve, din læge har taget, kan blive undersøgt for HPV og/eller celleforandringer. I udvalgte tilfælde kan din celleprøve også blive undersøgt for tilstedeværelse af en anden markør for HPV infektion/celleforandringer. Typen af undersøgelse afhænger blandt andet af din alder og resultatet af eventuelt tidligere prøvesvar fra livmoderhalsen.

Opbevaring og brug af prøven

Når prøven er færdigundersøgt, kan Patologiafdelingen opbevare den til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. Dette kan f.eks. være genbedømmelse af cellernes udseende eller kvalitetssikring af undersøgelsesprocedurerne i laboratoriet.

En prøve kan også benyttes til forskning efter godkendelse fra Videnskabsetisk Komité. Hvis du ikke ønsker, at din prøve benyttes til forskning, kan du frabede dig dette ved at tilmelde dig vævsanvendelsesregisteret.

Læs mere om Vævsanvendelsesregisteret: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger/selvbetjening_og_services/brugaf vaevsproever