Når din læge har taget en celleprøve fra livmoderhalsen sendes den til undersøgelse på en patologiafdeling.

Hvilken type af undersøgelse patologiafdelingen benytter, afhænger blandt andet af din alder og resultatet af eventuelt tidligere prøvesvar fra livmoderhalsen.

Din celleprøve kan blive undersøgt for Humant Papilloma Virus (HPV) og/eller celleforandringer. I udvalgte tilfælde kan din celleprøve også blive undersøgt for tilstedeværelse af en anden markør for HPV infektion/celleforandringer.

Når celleprøven er færdigundersøgt, kan patologiafdelingen opbevare prøven til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring. Dette kan f.eks. være genbedømmelse af cellernes udseende eller kvalitetssikring af undersøgelsesprocedurerne i laboratoriet.

En celleprøve kan også benyttes til forskning efter godkendelse fra Videnskabsetisk Komité. Hvis du ikke ønsker, at din prøve benyttes til forskning, kan du frabede dig dette ved at tilmelde dig vævsanvendelsesregisteret.

Læs mere om vævsanvendelsesregisteret på: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/borger/selvbetjening_og_services/brugaf vaevsproever