Opfølgningen efter en unormal screeningsundersøgelse varierer afhængig af prøvesvaret. Nogle gange anbefales opfølgning hos speciallæge i gynækologi, og andre gange er det tilstrækkeligt, at den praktiserende læge foretager den opfølgende undersøgelse. Tidspunktet for opfølgning vil variere. Nogle gange anbefales opfølgning inden tre måneder, og andre gange anbefales opfølgning efter 12 måneder.

Kvinder med svære celleforandringer eller særlige HPV typer anbefales oftest en opfølgende undersøgelse hos en gynækolog. Gynækologen kan afgøre, om det er relevant at anbefale kvinden behandling.

Kvinder med milde celleforandringer anbefales oftest først en opfølgende undersøgelse hos praktiserende læge efter seks eller 12 måneder. Det skyldes, at milde celleforandringer eller HPV infektion oftest forsvinder af sig selv igen.

Kvinden og den praktiserende læge skal sammen planlægge det videre forløb og tidspunkt for opfølgning. Afdeling for Folkeundersøgelser sender ikke invitation til opfølgning.

Revideret 28-12-2020