Den praktiserende læge skal aftale med kvinden, hvordan kvinden får svar på undersøgelsen. Lægen får altid et elektronisk svar på undersøgelsen, og kvinden kan, hvis det er aftalt med lægen, modtage et svarbrev fra Afdeling for Folkeundersøgelser. Afdeling for Folkeundersøgelser sender svarbreve til kvinder med digital post. Hvis kvinden ikke er tilmeldt digital post sendes svarbrevet som fysisk brev.

Normalt prøvesvar

I hovedparten af alle tilfælde vil prøvesvaret være normalt. Dvs. at patologiafdelingen ikke har fundet celleforandringer eller HPV. I de tilfælde anbefales kvinden at deltage i screening igen næste gang en invitation modtages.

I enkelte tilfælde kan en kvinde blive anbefalet opfølgning, selvom prøvesvaret er normalt. Det kan fx skyldes, at kvinden tidligere har haft celleforandringer.

Uegnet prøvesvar

I få tilfælde vil prøvesvaret være uegnet. Dvs. at prøven ikke kan undersøges. Det kan fx skyldes, at der ikke er nok celler i prøven. Ved et uegnet prøvesvar anbefales kvinden at få taget prøven om.

Unormalt prøvesvar

I få tilfælde vil prøvesvaret være unormalt. Dvs. at patologiafdelingen har fundet celleforandringer eller HPV. Ved et unormalt prøvesvar anbefales kvinden opfølgning. Kvinden og den praktiserende læge skal sammen planlægge tidspunkt for opfølgning. Afdeling for Folkeundersøgelser sender ikke invitation til opfølgning.

Læs mere om opfølgning efter unormal screeningsundersøgelse. 

Prøvesvar til praktiserende læge

Revideret 28-12-2020