Den praktiserende læge skal aftale med kvinden, hvordan kvinden får svar på undersøgelsen. Lægen får altid et elektronisk svar på undersøgelsen, og kvinden kan, hvis det er aftalt med lægen, modtage et svarbrev fra Afdeling for Folkeundersøgelser. Afdeling for Folkeundersøgelser sender svarbreve til kvinder med digital post fra det offentlige. Hvis kvinden ikke er tilmeldt digital post sendes svarbrevet med fysisk brev.

Normalt prøvesvar

I hovedparten af alle tilfælde vil prøvesvaret være normalt. Dvs. at patologisk afdeling ikke har fundet celleforandringer eller Humant Papilloma Virus (HPV).

Uegnet prøvesvar

I få tilfælde vil prøvesvaret være uegnet. Dvs. at prøven ikke kan undersøges. Det kan skyldes, at der ikke er nok celler i prøven. Ved et uegnet prøvesvar anbefales kvinder at få taget prøven om.

Unormalt prøvesvar

I få tilfælde vil prøvesvaret være unormalt. Dvs. at patologisk afdeling har fundet celleforandringer eller HPV. Ved et unormalt prøvesvar anbefales kvinder opfølgning. Kvinden og den praktiserende læge skal sammen planlægge tidspunkt for opfølgning. Afdeling for Folkeundersøgelser sender ikke en skriftlig invitation til opfølgning.

Læs mere om opfølgning efter unormal screeningsundersøgelse. 

Prøvesvar til praktiserende læge

Revideret 28-03-2019