Tarmkræft er en af de hyppigst forekommende kræftformer i Danmark. Det er en alvorlig sygdom, der er forbundet med høj dødelighed. Tarmkræft giver ofte først symptomer sent i forløbet, og symptomerne er ofte uklare.

Formålet med screening for tarmkræft er at konstatere tarmkræft i et tidligt stadie, så det er muligt at iværksætte tidlig behandling. Tidlig behandling kan betyde mere skånsom behandling og bedre overlevelse.

Ved screening for tarmkræft vil det i nogle tilfælde være muligt at konstatere forstadier til tarmkræft, der eventuelt kan følges og/eller behandles, så kræft ikke udvikles.

Der kan være både fordele og ulemper ved screening for tarmkræft. Det er op til den enkelte borger at tage stilling til, om deltagelse er relevant. Er borgeren i tvivl, kan borgeren søge rådgivning hos egen læge.

Mulige fordele ved screening

Mulige ulemper ved screening

Revideret 03-12-2020