Tarmkræft er en af de hypigst forekommende kræftformer i Danmark. Det er en alvorlig sygdom, der er forbundet med høj dødelighed. Tarmkræft giver ofte først symptomer sent i forløbet, og symptomerne er ofte uklare.

Formålet med screening for tarmkræfter at konstatere tarmkræft i et tidligt stadie, så det er muligt at iværksætte tidlig behandling. Tidlig behandling kan betyde mere skånsom behandling og bedre overlevelse.

Ved screening for tarmkræft vil det i nogle tilfælde være muligt at konstatere forstadier til kræft, der eventuelt kan følges og/eller behandles, så kræft ikke udvikles.

Der kan være både fordele og ulemper ved screening for tarmkræft. Det er op til den enkelte borger at tage stilling til om deltagelse er relevant. Er borgeren i tvivl, kan egen læge eventuelt rådgive herom.

Mulige fordele ved screening

Mulige ulemper ved screening