Invitation til at deltage 

Region Midtjylland udsender invitation til screening for tarmkræft. Invitationen udsendes som fysisk post. Med invitationen følger et prøvesæt, en vejledning til at tage en afføringsprøve og Sundhedsstyrelsens pjece 'Tilbud om undersøgelse for kræft i tyk- og endetarm'.

Screeningsundersøgelsen

Screeningsundersøgelsen består af en afføringsprøve som tages derhjemme. Afføringsprøven analyseres for tegn på blod. Blod i afføringen kan være tegn på tarmkræft.

Instruktionsfilm og vejledning i at tage afføringsprøve

Instruktionsfilmen "Screening for tarmkræft" på Youtube viser, hvordan screening for tarmkræft foregår. Med invitationen til at deltage i screening for tarmkræft, følger "Vejledning i at tage afføringsprøve til screening for tarmkræft". 

Afføringsprøven sendes i frankeret kuvert

Afføringsprøven sendes til Region Midtjyllands laboratorium i den frankerede kuvert.
Kuverten med afføringsprøven indleveres på et posthus eller lægges i en postkasse samme dag, som afføringsprøven er opsamlet.

Tegn på blod i afføringen

Viser afføringsprøven, at der er tegn på blod i afføringen indkaldes borgeren til en kikkertundersøgelse (koloskopi) af tarmen. Tegn på blod i afføringen er ikke ensbetydende med tarmkræft, men det er vigtigt at undersøge, om blodet stammer fra tyk- eller endetarmen.

I Region Midtjylland analyseres alle afføringsprøver af Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Randers. På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger anvendes 'Immunochemical Fecal Occult Blood Test' (iFOBT) til at påvise tegn på blod i afføringen.

 

Revideret 02-12-2020