Invitation til at deltage 

Region Midtjylland udsender invitation til at screening for tarmkræft. Regionens borgerne modtager invitationen som fysisk post. Med invitationen følger et prøvesæt, vejledning til at tage en afføringsprøve og Sundhedsstyrelsens information om screeningsundersøgelsen.

Screeningsundersøgelsen

Blod i afføringen, selv i meget små mængder, kan være tegn på tarmkræft. Selve screeningsundersøgelsen består derfor af en afføringsprøve, der analyses for spor af blod.

Instruktionsfilm og vejledning i at tage afføringsprøve

Instruktionsfilmen "Screening for tarmkræft" på Youtube viser, hvordan screening for tarmkræft foregår. Med invitationen, til at deltage i screening for tarmkræft, følger "Vejledning i at tage afføringsprøve". 

Afføringsprøven sendes i frankeret kuvert

Afføringsprøven sendes til Region Midtjyllands laboratorium i en frankeret kuvert, der følger med invitationen til at blive screenet.
Kuverten med prøven indleveres på et posthus samme dag, som prøven er opsamlet. Alternativt lægges prøven i en postkasse.

Spor af blod i afføringen

Findes spor af blod i afføringen indkaldes borgeren til en kikkertundersøgelse af tarmen (koloskopi). Spor af blod i afføringen er ikke ensbetydende med tarmkræft, men det er vigtigt at undersøge, om blodet stammer fra tyk- og endetarmen.

I Region Midtjylland sendes alle afføringsprøver til Klinisk Biokemisk Afdeling, Regionshospitalet Randers. På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger anvendes 'Immunochemical Fecal Occult Blood Test' (iFOBT) til at påvise blod i afføringen. Testen gør brug af antistoffer, der specifikt genkender antigener på humant blod eller nedbrydningsprodukter derfra. Senest syv kalenderdage efter analysesvaret foreligger, får borgeren sendt svaret hjem til sig selv.

 

Revideret 24-04-2019