Borgere, der indsender en afføringsprøve med spor af blod, vil blive indkaldt til en kikkertundersøgelse af tarmen.

Screeningsafledte koloskopier foretages af en læge eller en sygeplejerske, som er specialuddannet i at udføre disse undersøgelser. I Region Midtjylland er de koloskoperende enheder, placeret i henholdsvis Herning, Randers, Viborg og Horsens som foretager screeningsafledte koloskopier.

Ved en kikkertundersøgelse føres en bøjelig kikkert ind gennem endetarmen og op gennem tyktarmen. Kikkertundersøgelsen foretages ambulant og kan vise om blodet stammer fra tarmen.

I specielle tilfælde bliver borgeren bedt om at kontakte den koloskoperende enhed med henblik på individuel sundhedsfaglig vurdering forud for koloskopien.

Der kan være smerter forbundet med en kikkertundersøgelse, men det er muligt at få smertestillende og/eller beroligende medicin under undersøgelsen.

Der er risiko for komplikationer til en kikkertundersøgelse, men alvorlige komplikationer er meget sjældne.

Materiale der medsendes indkaldelsen til kikkertundersøgelse

Tarmudrensning inden kikkertundersøgelse

Individuel sundhedsfaglig vurdering inden kikkertundersøgelse

Hvad kan kikkertundersøgelsen vise?

Ændring af tid eller undersøgelsessted 

Borgere, der er blevet indkaldt til koloskopi, og som ønsker at ændre tidspunktet for undersøgelsen, kan ringe til Afdeling for Folkeundersøgelser på tlf. 78 42 01 70 alle hverdage mellem kl. 9.00-11.00.  

Hvis borgeren ønsker at få foretaget sin koloskopi et andet sted i regionen, kontaktes Afdeling for Folkeundersøgelser telefonisk. Koloskopien kan foregå på én af Region Midtjyllands øvrige koloskoperende enheder i Horsens, Herning, Viborg eller Randers i det omfang, der er ledig kapacitet.

Ønsker borgeren at få foretaget sin koloskopi i en anden region, skal borgeren henvende sig til Patientkontoret.