Senest 10 dage efter afføringsprøven er indsendt, modtager borgeren svar på afføringsprøven.

Borgerens praktiserende læge modtager til orientering EDIFACT-besked om svar på afføringsprøven, medmindre borgeren i forbindelse med screeningsundersøgelsen har frabedt sig besked til egen læge. Borgeren kan frabede sig dette via Sundhed.dk eller ved henvendelse til Afdeling for Folkeundersøgelser.

Afføringsprøven er jf. den nationalt fastlagte tærskelværdi positiv ved 100 μg/L hæmoglobin eller derover i afføringsprøven.

Normal prøve (negativ)

Der er ikke fundet tegn på blod i afføringsprøven, og prøven er normal. Borgeren vil modtage invitation til screening for tarmkræft igen efter to år +/- tre måneder med mindre borgeren i mellemtiden er fyldt 75 år.

Unormal prøve (positiv)

Der er fundet tegn på blod i afføringsprøven, og borgeren indkaldes til en kikkertundersøgelse af tarmen.

I svarbrevet er der reserveret en tid til kikkertundersøgelsen inden for 14 dage. Kan der ikke findes en tid inden for 14 kalenderdage, fra det positive prøvesvar foreligger, får borgeren tilbud om, at regionen undersøger mulighederne på andet sygehus jf. Bekendtgørelse nr. 584 – 'Bekendtgørelse om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme'

Læs mere om supplerende undersøgelse af tarmen - kikkertundersøgelse. 

Uegnet prøve

Det har af forskellige årsager ikke været muligt at analysere afføringsprøven, og borgeren opfordres til at tage en ny prøve. Svaret sendes som almindelig post, da der medfølger et nyt prøvesæt, vejledning og frankeret kuvert til at sende ny afføringsprøve.

Revideret 03-12-2020