Inden for 5-10 dage efter afføringsprøven er indsendt, modtager borgere svar på afføringsprøven enten som digital post eller fysisk brev.

Borgerens praktiserende læge modtager til orientering en EDIFACT-besked om resultatet af afføringsprøven, medmindre borgeren i forbindelse med screeningsundersøgelsen har frabedt sig besked til egen læge. Borgeren kan frabede sig dette via Sundhed.dk eller ved henvendelse til Afdeling for Folkeundersøgelser.

Afføringsprøven er i henhold til den nationalt fastlagte cut-off grænse positiv, når der er 100 μg hæmoglobin eller mere pr. liter afføring. Den praktiserende læge får den konkrete talværdi oplyst samt konklusionen. 

Normal prøve

Der er ikke fundet spor af blod i afføringsprøven, og prøven er normal. Invitation til screening for tarmkræft vil blive udsendt igen efter to år, med mindre borgeren i mellemtiden er fyldt 75 år.

Unormal prøve

Der er fundet spor af blod i afføringsprøven. For at finde ud af, om blodet stammer fra tyk- eller endetarmen indkaldes borgeren til en kikkertundersøgelse af tarmen.  

I svarbrevet er der reserveret en tid til kikkertundersøgelsen inden for 14 dage. Kan der ikke findes en tid inden for 14 kalenderdage, fra det positive prøvesvar foreligger, får borgeren tilbud om, at regionen undersøger mulighederne på andet sygehus jf. Bekendtgørelse 584. 

Læs mere om supplerende undersøgelse af tarmen - kikkertundersøgelse. 

Uegnet prøve

Det har af forskellige årsager ikke været muligt at analysere afføringsprøven, og borgeren opfordres til at  tage en ny prøve. Svaret sendes som fysisk post, da der medfølger et nyt prøvesæt, vejledning og frankeret kuvert til at sende ny afføringsprøve.

Revideret 26-08-2020